Hem
  • Miljontals människor i hela världen använder homeopati
  • Och djur behandlas lika framgångsrikt enligt samma principer!

Homeopati

Homeopati är en naturlig behandlingsform som har använts världen över i minst 200 år. Homeopati syftar till att stimulera individens egen förmåga att uppnå hälsa. En homeopatisk behandling är därför alltid specifikt anpassad varje enskild individ, djur som människa. Så när man utreder tar man inte bara hänsyn till de mest akuta och fysiska symtomen utan till hela individen. Baserat på de sammanlagda unika symtomen och den personliga hälsonivån avgörs sedan vilken medicin som ska ordineras.

Bowen

är en reparerande behandling som milt men effektivt löser upp spänningar i kroppen!

 

Den passar egentligen alla, både människor och djur, som av någon anledning upplever smärta eller obehag. Känsliga individer brukar ha extra stor fördel av denna behandling eftersom de ofta har svårt att tolerera hårda tryck och manipulationer. Hundar som normalt inte är så förtjusta i att bli hanterade och behandlade brukar fort acceptera och tycka om den här typen av behandling.

Hundägarsupport

Med samarbete och lösningar i fokus.

 

Om att finna en väg ur problem genom att fokusera på att bygga samarbete och undvika konflikt, att välja omtänksamhet över frustration, och att se tänkbara lösningar.

 

Copyright 2016 Annika Petrén Tel 070-963 95 52 annika@djurenshomeopat.se

 

View My Stats