Historik

Mannen som uppfann denna teknik var Australiensaren Tom Bowen. Det som sägs om honom är att han slutade skolan som 15-åring och blev snickare som sin far. ​ Han hade ingen medicinsk utbildning, men utvecklade på egen hand en teknik för att hjälpa sin fru som hade svår astma. Genom senare samarbete med en fysioterapeut fick han nya idéer som gjorde att tekniken utvecklades ytterligare. ​

Han ansågs ha en unik gåva som han fortsatte att utveckla genom åren. När han jobbade på en cementfabrik hjälpte han folk med sina dåliga ryggar och så småningom utvecklades det till heltidsarbete att behandla folk. Människor köade ständigt utanför hans praktik. ​

Lördag förmiddag ägnade han åt att behandla handikappade barn gratis. På lördagkvällarna behandlade han folk som skadat sig genom olika sportaktiviteter. Detta var också gratis och folk kom från när och fjärran.

Det sägs att han årligen behandlade 13.000 patienter.

Tekniken har nu spridit sig över hela världen och i Australien läser man Bowenteknik på universitetsnivå idag.