MSTR - Ärrvävnadsbehandling

MSTR® - ÄRRVÄVNADSBEHANDLING

FÖR DJUR


MSTR® står för McLoughlin Scar Tissue Release


Ärr kan orsaka en mängd problem.

Till exempel kvarstående smärta, domningar, stickningar, klåda, förlorad eller minskad känsel, stelhet och begränsad rörlighet, svaghet i muskler, ojämn och knölig bindväv, sämre blod- och lymfflöde och svullnader,


Ärr kan också orsaka minskad energi och problem med organ. Och inte minst kan de ju vara väldigt fula.


Med hjälp av denna enkla men oerhört effektiva metod skapas en permanent förändring av ärrvävnad. Med specifika rörelser över ärret med fingrarna frigörs begränsningar i vävnaden, som blir märkbart mer elastiskt. Blod, lymfa, nervimpulser och energi strömmar lättare genom vävnaden. Smärta samt även fysiska begränsningar som har varit kopplade till ärret minskar eller försvinner helt.


De problem som kan uppstå behöver inte sitta precis vid ärret.

Därmed är det kanske inte alltid är uppenbart att ett problem kan vara kopplat till ett ärr.


Metoden fungerar lika bra på gamla ärr.

Dock får inte ärret vara för färskt när man behandlar, utan det måste vara helt läkt först.


Även djuren kan förstås få problem av ärrbildning och kan med fördel behandlas med MSTR®.

Det kan t.ex. vara en kastration eller annan operation, ett hundslagsmål eller annan skada.

Rörelsebegränsningar och stelhet kan kvarstå, samt även smärta, stickningar, domningar. och känselbortfall.


Man får gå försiktigt fram eftersom det kan finnas trauma förknippat med ärret, även hos djuren. Vissa kan ha svårt att tolerera att man ens rör vid området, men eftersom behandlingen är smärtfri och man tar det försiktigt brukar det gå bra.


Om det är stora ärr kan man behöva dela upp det på flera gånger.


Ett behandlat ärr, där funktionen är återställd, kan ju t.ex. innebära att en agilityhund kan presterar bättre på banan eller

att en jakthund klarar längre pass, tack vare den ökade rörligheten.