Homeopati för djur

HOMEOPATI FÖR DJUR

Alla djur kan med fördel behandlas med homeopati


Både akuta och kroniska besvär botas milt och effektivt.

Fysiska åkommor så väl som känslomässiga och mentala problem kan behandlas.


Alla har ett inbyggt självläkande system. Och genom att tillföra kroppen svaga doser av homeopatiska läkemedel stimuleras den kroppsegna läkeprocessen igång.


När ett läkemedel väljs ut tar man hänsyn till helheten och de individuella symtomen hos varje individ.

Exempel på problem som ofta behandlas med goda resultat.​


Muskler, skelett

Artros, HD, AD, förkalkningar, akuta skador, sträckningar och överbelastningar


Hud

Eksem, allergier, utslag, sår, blödningar, bölder, furunkulos, pälsproblem, brännskador

Hormonella problem

Skendräktighet, juverinflammationer, infertilitet.

Mage,- tarm

Diarré, förstoppning, katarrer.

Njurar och urinvägar

Urinvägsinfektioner, njursten, prostataproblem.Akuta sjukdomar

Inflammationer, infektioner (öron, näsa, hals).


Mentala bekymmer

Ex. rädslor, fobier, sorg, separationsångest.


Rehabilitering

Efter långvarig behandling med starka mediciner eller efter kirurgiska ingrepp kan en homeopatisk behandling hjälpa kroppen att komma i balans igen.

Biverkningar

av tex. vaccinationer, läkemedel

Förebyggande

Kan även ges förebyggande inför en stor operation, tandutdragning, vaccination etc.

Homeopatisk behandling är individuell


Oavsett om det gäller ett akut skede eller om det är långvarig obalans som ska behandlas måste de unika symtomen för varje individ tas hänsyn till.


Att påbörja en homeopatisk behandling innebär att man startar en process. Det handlar inte enbart om att snabbt behandla bort de symtom som är mest påfallande och akuta, utan om att ge immunförsvaret den hjälp det behöver för att kunna bota på djupet.


Syftet är att stimulera igång kroppens egen förmåga till läkning. Till vår hjälp har vi tusentals olika homeopatiska läkemedel. Och för att komma fram till vilket av dessa som någon behöver måste man ta hänsyn till hela individen och inte bara de mest framträdande eller akuta symtomen. Det är alltså de sammanlagda symtomen som är avgörande för vilken medicin som ska ordineras. Det innebär att två individer inte nödvändigtvis behöver samma medicin för samma sjukdom.


En allergi kan visa sig genom torra kliande utslag, en annan genom stora röda fuktiga utslag och håravfall. En  öroninflammation har uppkommit hastigt, öronlappen är röd och man har hög feber. I det andra fallet kanske det kommer illaluktande utsöndringar från örat men ingen feber. Det är dessa symtom som är vägledande i valet av medicin.


Första besöket

När jag träffar ett djur första gången är det mycket behöver få reda på.

En utredning krävs för att komma fram till vilket av alla homeopatiska medel som ditt djur ska ordineras. Intervjun med husse/matte är viktig och ju mer detaljer som kommer fram desto bättre är det. Ibland kan det vara de små detaljerna som är avgörande. Om djuret exempelvis har problem med mage/matsmältning, kan det vara viktigt att notera både färg och form på avföringen.


Det här är exempel på sådant som jag kan komma att fråga om vid första besöket;


  • Sjukdomshistoria (även föräldrar och syskon om det är känt).
  • Tidigare behandlingar, inkl. vaccinationer.
  • Tidsordning för uppkomna symtom.
  • Bakgrund (uppväxt, ev. omplacering etc.).
  • Om det är något specifikt som har orsakat djurets nuvarande tillstånd.
  • Vad djuret blir bättre resp. sämre av. Det kan t.ex. vara kyla, värme, sol, vind, väta, rörelse, vila, typ av mat/dryck.
  • Personlighet/karaktär/eventuella rädslor.
  • Mat/foder, aptit, törst..


Första besöket kan ta mellan 1,5 - 2 timmar.


Veterinär

Det kan ibland vara fördel om du varit hos veterinär och fått diagnos innan du kommer till mig. Jag hänvisar alltid till veterinär vid misstanke om allvarlig eller smittspridande sjukdom. Homeopatisk behandling stör ej den veterinärmedicinska behandlingen utan fungerar som ett bra komplement där båda behandlingarna krävs.


Bieffekter av annan behandling

Vid misstanke om bieffekter efter t.ex. vaccinationer eller annan behandling kan homeopati hjälpa kroppen att eliminera sådana symtom. Kan även användas i förebyggande syfte inför vaccination eller annan behandling.


Återbesök

Ett återbesök brukar planeras in ca 4-6 veckor efter det första besöket, lite beroende på vad som behandlas. Återbesöket tar sällan lika lång tid som det första. Det är en fördel om du är extra uppmärksam på ditt djur mellan besöken. Det du kan berätta för mig är avgörande för den fortsatta behandlingen.


Om det är något akut vi behandlar kan det bli tätt mellan avstämningarna.


Måste jag komma på återbesök?

Eftersom läkning är en process som kan starta med homeopatisk behandling och målet är läkning och hälsa i ett längre perspektiv, är det som sker både i den fysiska kroppen och med den mentala hälsan viktigt att följa upp. För hur man reagerar på läkemedlet ger en hint om fortsatt behandling behövs, eller om man behöver göra några förändringar i den pågående behandlingen.


Det är särskilt viktigt i kroniska fall eller fall där sjukdomsförloppet har varat en längre period. Då kan man behöva följa upp individen under en längre period för att utvärdera det som sker och göra nödvändiga förändringar i behandlingen efter hand.


Behandling av större djurgrupper

När man behandlar grupper av djur, t.ex. kor eller får, är det de gemensamma symtomen hos djuren som är viktiga.

T.ex. vid utbrott av influensor och annat som ofta drabbar en hel grupp av djur.


Då behandlas alla individer med samma medicin. Det kan hända att medicinen inte biter helt på alla djur i en flock

och då får man behandla dessa individuellt.


Det är enkelt och smidigt att behandla stora grupper med djur homeopatiskt, eftersom du kan lösa upp medicinen i djurens vattenkar eller vattenkopp.


Besök eller behandling på distans

Distansbehandling går utmärkt. Då får du börja med att fylla i ett frågeformulär samt skicka bilder på djuret. Därefter pratas vi vid per telefon eller via digital möteskanal och därefter skickar jag en medicin med posten.


Återbesök och uppföljningar sker sedan per telefon och mail.


Utan biverkningar

Eftersom inget tillförs som kan hämma eller skada kroppens funktioner är homeopatisk behandling fritt från biverkningar.


Miljöhänsyn

Homeopatiska läkemedel är inte bara biverkningsfria för den individuella kroppen, utan även för omgivning och miljö. Läkemedelsutsläpp är ett stort globalt problem idag och en anledning att överväga homeopatisk behandling som ett första alternativ.