Historik

Homeopati är en mycket gammal medicinsk behandlingsform som lyder under principen "lika botar lika". Genom att tillföra små mängder av ett ämne som hos en frisk individ framkallar vissa sjukdomssymtom, kan man bota en patient som uppvisar just dessa symtom. Redan på 400-talet f.kr. lär Hippokrates ha känt till denna princip. Den har också praktiserats länge inom indisk och orientalisk medicin. Men den som grundligt och metodiskt utarbetade homeopatin till en vetenskaplig metod var den tyske läkaren och kemisten Samuel Hahnemann (1755 - 1843).


Så här sägs det om Dr. Hahneman: Han ansåg inte att läkarnas behandlingar på den tiden hade någon gynnsam effekt på patienterna och gav därför upp sin karriär som läkare. Han försörjde i stället sig och sin familj genom att översätta medicinska verk. I en av de böcker han översatte stod det att kinabark (kinin) botar malaria på grund av sin bitterhet. Hahnemann ansåg dock inte att det var en tillräcklig förklaring utan började själv undersöka saken noggrant. Han började således att testa kinabark på sig själv i syfte att studera effekten av det. ​​Han fick snabbt regelbundna feberattacker, liknande de karakteristiska symtomen på malaria. När han slutade att ta kinin upphörde också symtomen. Han prövade detta flera gånger och samma sak hände. Han fick därmed insikten om likhetsprincipenm och.vigde därefter sitt liv åt homeopatin som snabbt spred sig över världen.