Homeopati för djur

Alla djur kan med fördel behandlas med homeopati

Både akuta och kroniska besvär botas milt och effektivt. Fysiska åkommor så väl som känslomässiga och mentala problem kan behandlas.


Alla har ett inbyggt självläkande system. Och genom att tillföra kroppen svaga doser av homeopatiska läkemedel stimuleras den kroppsegna läkeprocessen igång. När ett läkemedl väljs ut tar man hänsyn till helheten och de individuella symtomen hos varje individ.

Utan biverkningar

Eftersom inget tillförs som kan hämma eller skada kroppens funktioner är homeopatisk behandling fritt från biverkningar.


Miljöhänsyn

Homeopatiska läkemedel är inte bara biverkningsfria för den individuella kroppen, utan även  för omgivning och miljö. Läkemedelsutsläpp är ett stort globalt problem idag och en anledning att överväga homeopatisk behandling som ett första alternativ.

Exempel på problem som ofta behandlas med goda resultat.​

Muskler, skelett

Artros, HD, AD, förkalkningar, akuta skador, sträckningar och överbelastningar


Hud

Eksem, allergier, utslag, sår, blödningar, bölder, furunkolos, pälsproblem, brännskador

Hormonella problem

Skendräktighet, juverinflammationer, infertilitet.

Mage,- tarm

Diarré, förstoppning, katarrer.

Njurar och urinvägar

Urinvägsinfektioner, njursten, prostataproblem.


Akuta sjukdomar

Inflammationer, infektioner (öron, näsa, hals).


Mentala bekymmer

Ex. rädslor, fobier, sorg, separationsångest.


Rehabilitering

Efter långvarig behandling med starka mediciner eller efter kirurgiska ingrepp

kan en homeopatisk behandling hjälpa kroppen att komma i balans igen.

Biverkningar

av tex. vaccinationer, läkemedel

Förebyggande

Kan även ges förebyggande inför en stor operation,

tandutdragning, vaccination etc.